ประวัติความเป็นมาของ Kawai Music Foundation

Kawai (คาไว) เกิดขึ้นได้โดย Mr.Koichi Kawai (โคอิชิ คาไว) เป็นผู้ก่อตั้งโดยท่านได้เริ่มจากการเป็นหนึ่งในทึมผู้คิดค้นและสร้างเปียโนหลังแรกในประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Kawai เป็นผู้มีจิตวิญญาณในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เขาเป็นคนแรกที่ออกแบบและสร้าง Action(แอคชั่น) สำหรับแกรนด์เปียโน เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่คิดค้นกลไกเปียโนทั้งชิ้น และยังได้รับสิทธิบัตรมากมายสำหรับนวัตกรรมที่เขาเป็นผู้คิดค้น จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Blue Ribbon Medal” จากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นคนแรกของวงการเครื่องดนตรี และยังได้วางรากฐานการพัฒนาเปียโนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อมาได้พัฒนาเปียโน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกอันยอดเยี่ยมที่ทำให้ตระกูล Kawai มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์เปียโนญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ประวัติความเป็นมาของ Kawai Music Foundation

Mr.Koichi Kawai ได้เสียชีวิตในปี 1955 และ Mr.Shigeru Kawai (ชิเกรุ คาไว) บุตรชายได้เข้ามาบริหารงานต่อ และนำ Kawai เข้าสู่ยุคสมัยของการผลิตเปียโนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเขาเชื่อว่าเปียโนที่ดีที่สุดนั้น สามารถสร้างได้จากการผสมผสานกันระหว่างทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมือชั้นเยี่ยมบวกกับความแม่นยำของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เมื่อ Mr.Shigeru ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตจนประสบความสำเร็จแล้ว ก็ได้หันมาให้ความสนใจในด้านของดนตรีศึกษา โดยเห็นว่าการศึกษาด้านดนตรีเป็นรากฐานที่สำคัญของการยกระดับจิตใจและพัฒนาการทางสมอง รวมไปถึงความคิด อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในธุรกิจเปียโนอีกด้วย ดังนั้น Mr.Shigeru จึงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันดนตรี Kawai ขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้น

สถาบันดนตรี Kawai นั้น นอกจากจะสอนดนตรีโดยเน้นหนักที่วิชาเปียโนแล้ว ยังเป็นสถาบันที่ให้การอบรมครูผู้สอนและช่างฝีมือเปียโน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเปียโนอีกด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Kawai Music School และ Kawai Music Education System อย่างแท้จริง

ต่อมาในปี 1989 Mr.Hirotaka Kawai (ฮิโรทากะ คาไว) ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลคาไว ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปยังไม่หยุดยั้ง จนทำให้เปียโน Kawai เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ศิลปินและนักเปียโนอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย จนได้รับเลือกให้เป็นเปียโนที่ใช้ในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

Mr.Hirotaka ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของเปียโนให้ดียิ่งกว่าเดิม โดยทีมวิจัยและค้นคว้าของ Kawai ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กลไกแบบ Millennium III ที่มีการตอบสนองเป็นเลิศ, ชิ้นส่วนแบบ ABS Styran ที่แม่นยำและแข็งแรงทนทาน รวมถึงคีย์แบบ Neotex ที่สามารถดูดซับเหงื่อและความันจากนิ้วมือได้ดี จนทำให้เปียโนของ Kawai รู้จักในนามของ “เปียโนแห่งอนาคต” (Future of touch)

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความรักในเสียงเปียโนมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ทำให้เปียโนดิจิตอลของ Kawai เป็นเปียโนดิจิตอลที่มีความแม่นยำที่สุด แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตจำนงของ Kawai ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทั้งยังมีการปลูกป่าทดแทนอย่างสม่ำเสมอ ให้ Kawai ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และ 14001 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและคำมั่นสัญญาของ Kawai ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป