ข่าวสาร

Kawai Music School โรงเรียนที่สอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนดนตรีคาไว Kawai Music School เป็นโรงเรียนที่สอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ที่ได้มุ่งเน้นทักษะทางดนตรี และสื่อให้เด็กเกิดสุขและเป็นคนดีของสังคม.เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีให้แก่ทุกเพศทุกวัย กับปณิธานที่ว่า “PERSONALITY & HARMONY”