เกี่ยวกับ Kawai Music School

เกี่ยวกับ Kawai Music School

Kawai Music School  ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1956 กว่า 60 ปีแล้ว กับการค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรี ศึกษากับการพัฒนาเด็กเป็นโรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ที่มีปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆ ทุกคนตั้งแต่วัยเพียง 1 ปีโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

จุดเด่นของ Kawai Music Education System

1.บุคลิกภาพเฉพาะ
ให้โอกาศเด็กๆ ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระไม่ปิดกั้นหรือบังคับ

2. พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
เราสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศพัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีของตนเองให้สมบูรณ์

3. บุคลากรที่มีคุณภาพและเข้าใจพัฒนาการของเด็ก
เราภูมิใจที่มีคุณครูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของเด็กๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

รูปแบบเฉพาะของการเรียนสไตล์ Kawai Education System ที่ใช้ Eurhythmics ในชั้นเรียนตั้งแต่อายุ 1-4 ปี ให้ทุกๆ ส่วนของร่างกายได้สัมผัสกับทำนอง จังหวะ และแนวประสานของบทเพลง จากการบรรเลงเปียโนและเสียงร้องของครูผู้สอน สำหรับเด็กวัน 4 ปีขึ้นไป จะมีความสามารถในการแสดงออกทางดนตรีผ่านการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระเด็กๆ จะได้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นสอนหลักสูตรในช่วง 1-4 ขวบ

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เปิดสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ตั้งอยู่บนชั้น 8 ของตึก เซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เปิดสอนหลักสูตร Kawai Music Education System จากประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเด็ก โดยเน้นสร้างเสริมทักษะทางด้านความพร้อม ทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อต่อยอดการพัฒนาทางด้านอื่นๆ ด้วยครูที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีโดยตรง พร้อมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดยประเทศญี่ปุ่น อันมีระบบการสอบและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานกว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้หลักสูตรมาตราฐานเดียวกัน เราเปิดสอนหลักสูตร เริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 1 ขวบเป็นต้นไป รวมถึง เปียโน ร้องเพลง กีต้าร์ เปียโนสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องเป่า และดนตรีไทย